We informeren

Verzamelen van mededelingen, juridische informatie, rapporten...

We verbinden

Delen van ervaringen, vragen en antwoorden, oplossingen...

We behartigen belangen

de belangen en standpunten van de tweede verblijvers vertegenwoordigen

We nemen acties

een duurzaam evenwicht zoeken tussen de rechten en plichten van eigenaars van tweede verblijveb en die van de (locale) bevolking

Showing light
Information

We informeren

We informeren je over ontwikkelingen die nuttig kunnen zijn voor 2de verblijvers. Per land zijn er verantwoordelijken die modereren en informatie aanbieden. Heb jij extra zinvolle informatie, deel het met ons, dan bekijken de landenverantwoordelijken dit verder!

We verbinden

We verbinden eigenaren van een 2de woning door een forum aan te bieden waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Je kan er vragen kwijt, zij praktisch, zij juridisch, financieel, maar evengoed een fijne tip sturen.

Share background
share

Represent background
Represent

We behartigen belangen

EASRO wil de wensen en behoeften, maar ook suggesties en oplossingen van 2de verblijvers samenbrengen en waar nodig verspreiden. Op die manier willen we binnen de lokale gemeenschap en overheid ook de belangen van 2de verblijvers behartigen. Als eerste stap is deze website opgezet door de EASRO.

Met de EASRO willen we 2de verblijvers een stem geven op Europees niveau, aangezien het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie een belangrijke pijler is van de Europese verdragen. We streven naar een specifiek statuut voor 2de verblijvers. Maar ook op andere niveaus (nationaal, regionaal en lokaal niveau) is vertegenwoordiging van 2de verblijvers nodig.

EASRO streeft ernaar 2de verblijvers in de locale gemeenschap op een evenwichtige manier te laten participeren in diverse aspecten van de locale gemeenschap, zoals

  • economisch
  • cultureel
  • sociaal…

We streven naar evenwichtige rechten (inspraakrecht) en plichten (lokale belasting).

We nemen actie

Soms zijn acties nodig om een ​​antwoord te vinden op de behoeften en klachten van 2de verblijvers, zodat hun rechten worden gerespecteerd, ze eerlijk worden behandeld zodat ze in harmonie kunnen leven met de lokale bewoners en met hun thuisland.

Acties die we voeren zijn juridisch, politiek (petities) en of strategisch.

Act background
Act

Laten we samen aan onze toekomst werken