Onze missie

Verbinden

Informeren

Ondersteunen

Evenwichtig statuut

Al onze acties vertrekken vanuit onze 4-voudige missie:

1. We verbinden 2de verblijvers over Europa met elkaar.

Wie een tweede eigendom heeft of iets wenst aan te kopen, kan heel veel opsteken van andere eigenaren. Naast juridische, fiscale aspecten komen ook praktische aspecten aan bod. Zeker in een vreemd land is niets fijner dan in je eigen taal over je tweede woonst te kunnen spreken en geholpen te worden.

2. We informeren (toekomstige) 2de verblijvers omtrent maatschappelijke en juridische evoluties die met een 2de verblijf te maken hebben.

We stimuleren lokale overheden om 2de verblijvers te informeren op een duidelijke wijze (bijv. inzake faciliteiten, juridisch en fiscale informatie).

3. We ondersteunen (toekomstige) 2de verblijvers.

Dit kan door instrumenten aan te bieden of door lokale diensten en initiatieven voor 2de verblijvers van gespecialiseerde diensten (makelaars, verhuurkantoren, verzekeringen, notarissen, advocaten, …) bijeen te brengen.

4. We streven naar een specifiek statuut van de 2de verblijver met zowel rechten als bijhorende plichten in balans met de lokale gemeenschap(pen):

4.1 Verblijfsrecht–reisrecht naar eigendom en proportionele maatregelen in geval van nood.
In tijden van pandemie hebben sommige overheden hun grenzen gesloten voor niet-essentiele reizen. 2de verblijvers mochten daardoor geen onderhoud meer doen, en ook hun woning niet gebruiken als een eventuele quarantaine of rustplaats. We streven ernaar dat een 2de verblijver wanneer hij/zij op een veilige manier kan reizen naar en van de 2de verblijfplaats en daar op een veilige manier kan verblijven, dan ook daar mag verblijven. Maatregelen die verplaatsing naar het 2de verblijf verbieden moeten proportioneel zijn.

4.2. Recht op een faire behandeling
We streven naar een goede verstandhouding in de lokale gemeenschappen waarbij zowel de lokale gemeenschap als de 2de verblijvers een evenwichtige inspanning (ondermeer via de gemeentebelasting) leveren om de lokale voorzieningen en activiteiten op de diverse groepen en hun noden af te stemmen.

4.3 Inspraakrecht – stemrecht
2de verblijvers betalen doorgaans via een gemeentebelasting bij en leveren zo een bijdrage voor de gemeentekas. Vaak hebben zij echter geen enkel inspraakorgaan in de lokale gemeenschap wat soms tot wrevel leidt. We streven ernaar dat er een overlegorgaan is per lokale gemeenschap of dat deelname in beslissingsorganen moglijk is zodat de goede verstandhouding en samenwerking gewaarborgd wordt.

4.4. Informatierecht
We streven ernaar dat elke 2de verblijver duidelijke basisinformatie krijgt bij aankoop of huur van een tweede verblijf, zeker in een ander Europees land. Zo dient hij duidelijk te weten waar en hoe hij de eerste fiscale en juridische verplichtingen moet doen. Dit dient steevast bezorgd te worden door bijvoorbeeld de notaris die een verkoop met een buitenlandse koper sluit of een ontwerp van overeenkomst doorstuurt. Zo weet de toekomstige 2de verblijver welke (globale) plichten er zijn (inzake BTW enzoverder).